Dla kogo?

Fotowoltaika dla firm

Prosument to osoba lub instytucja, która produkuje oraz konsumuje energię elektryczna w instalacji odnawialnego źródła energii.

dlakogo-1

Zgodnie ze znowelizowana w sierpniu 2019 roku Ustawą o Odnawialnych Energii

Prosumentami są m.in. przedsiębiorcy zużywający energię wyprodukowaną w mikroinstalacji fotowoltaicznej

Korzystają oni z preferencyjnego sposobu rozliczania wprowadzonych do sieci nadwyżek wyprodukowanej energii w postaci tzw. opustów. Instalacja fotowoltaiczna jest zatem opłacalna dla każdego przedsiębiorcy, który zużywa energię elektryczną i posiada dostępną powierzchnię dachu lub gruntu do montażu modułów fotowoltaicznych.

Prosumentami są również osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy i hodowcy.

Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii elektrycznej oraz sprzyjające przepisy, inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest obecnie opłacalna dla każdego prosumenta, szczególnie przedsiębiorcy, który zużywa znaczne ilości energii elektrycznej, a jej koszty istotnie wpływają na konkurencyjność biznesu.

prosumentami_sa_rowniez_osoby_fizyczne

Wydatek związany z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej zwraca się obecnie w 5-7 lat

a prawidłowo wykonana instalacja będzie pracowała 25-30 lat przynosząc znaczne oszczędności i uniezależniając od zmian cen energii elektrycznej.

wydatek_zwiazany_z_zamontowaniem_instalacji
Dowiedz się
jak możemy Ci pomóc
Kontakt z nami