Jak to działa?

Fotowoltaika dla firm

Moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu lub gruncie generują prąd stały o natężeniu zależnym od natężenia promieniowania słońca.

jaktodziala

Najlepiej jeśli moduły zorientowane są w kierunku południowym jednak dopuszcza się również montaż w układzie wschód-zachód.

Większość dachów płaskich i skośnych nadaje się do zabudowania panelami fotowoltaicznymi.

Inwerter fotowoltaiczny zamienia prąd stały na przemienny i oddaje go do sieci wewnętrznej w zasilanym obiekcie. Prąd ze słońca zużywany jest w pierwszej kolejności przez pracujące urządzenia.

Ewentualna nadwyżka energii jest oddawana do sieci poprzez licznik dwukierunkowy,

który zamontowany zostanie przez zakład energetyczny po zgłoszeniu przyłączenia instalacji do sieci. Energia oddana do sieci, po skorygowaniu o współczynnik opustu, zostanie odliczona od energii pobranej z sieci.

ewentualna_nadwyzka_energii

Rozliczenie za energię następuje co pół roku.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie zmniejsza więc zapotrzebowanie na energię elektryczną kupowaną z sieci. W trakcie pracy zmniejsza również pobór mocy co może przynieść dodatkowe korzyści ekonomiczne.

rozliczenie_za_energie

Średni roczny uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej można bardzo precyzyjnie obliczyć

dzięki czemu opłacalność inwestycji jest z góry znana. Prawidłowo wykonana instalacja będzie generowała 950-1100 kWh/rok/1 kWp przez okres 25-30 lat.

sredni_roczny_uzysk
Dowiedz się
jak możemy Ci pomóc
Kontakt z nami