Instalacja na zakładzie przetwórstwa mięsnego

Realizacje

Instalacja fotowoltaiczna
w Zakładzie Mięsnym Rajcza w Rajczy

Data instalacji: sierpień 2019

Moc instalacji: 50 kWp

Średni roczny uzysk energii z instalacji: 51 MWh

Wartość produkowanej energii: 30.000 zł/rok

Panel główny

instalacja-na-zakladzie-przetworstwa-miesnego2-1000x767

Uzyski miesięczne

instalacja-na-zakladzie-przetworstwa-miesnego4-653x501

Uzyski roczne

instalacja-na-zakladzie-przetworstwa-miesnego3-653x501